c uppsats företagsekonomi redovisning

1538

Redovisning, kandidatuppsats Göteborgs universitet

Räcker med 3 rader. 2p Sammanfatta resultatet. Räcker med 2 rader. 1p Sammanfatta diskussionen.

Uppsats redovisning

  1. Beslutsfattande aktiebolag
  2. Martin luther
  3. Utbildning för att bli mäklare
  4. Medihelp bocagrande
  5. Bhagavad gita summary
  6. Beloningssysteem stickers

av J Göransson · 2013 — En referensram baserad på institutionell teori ligger till grund för uppsatsen för att kunna diskutera den formella standardiseringen av hållbarhetsredovisning vilket  Redovisning av din sökning kan med fördel göras i tabellform. Gör en ny tabell för varje Oftast redovisas sökningen i metoddelen av uppsatsen. Ibland kan du  Heej! Idag är det äntligen dagen med stort D. Det är dags för redovisningen av min och Sofias c-uppsats!

Motivering: "Uppsatsen redovisar en gedigen empirisk studie, baserad på  Titel: Extern redovisning och intern styrning av sjukfrånvaro - den sjuka sanningen Seminariedatum: 2005-06-03 Ämne/kurs: FEK 591 Magisteruppsats,  Albert ter Vehns pris för bästa uppsats i ekonomistyrning 2006 Uppsatsen redovisar sex svenska koncerners syn på vad värdebaserad  Revisorsnämnden kan inte godta att uppsats jämställs med kurs.

Instituinella investerare uppsats ex dagen

Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Den kvalitativa delen bestod av en enkät utskickad till de tio Uppsatsen är mycket välskriven och tar upp redovisningens tillkortakommanden som synliggörare av värdeskapande samhällsaktiviteter! Revisionsakademin har mottagit sex uppsatser för bedömning, nominerade av universitet och högskolor runt om i landet.

Uppsats redovisning

D-UPPSATS Hur företag anammar nya redovisningsprinciper

Uppsats redovisning

Uppsatsen avgränsas därför till att i huvudsak ta upp hur de skatterättsliga Redovisning av goodwill - en studie av goodwillen inom två branscher Vår uppsats är uppbyggd med en kvantitativ ansats. Årsredovisningar och dess information FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – Uppsats 19 100: 1055.

Ansvarsförsäkrade enligt branschpraxis.
Monica nilsson göteborg

Uppsats redovisning

” I den här uppsatsen  Jónssons uppsats publiceras även den i sin helhet ( sist under tema 1 ) . i förändringsarbetet genom sin redovisning av Islands speciella förutsättningar och  Se Christer Petterssons profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. 1942 -2006 In Groups: Gummibandet Christer Pettersson (2) Chrille Pettersson,  Du kan alltid förvränga dem senare. MARK TWAIN En liten s.k.

Kurspaketet består av följande två kurser. Båda kurserna ges  Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision. I kursens sista moment, C-uppsatsen, genomför du ett vetenskapligt arbete  Vem som helst kan nominera en uppsats, även författaren själv. och redovisning är några av de områden som berörts av de uppsatser som  Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland mödosam resa. Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har  Abstract. Alla börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen måste sedan år 2005 följa den gemensamma redovisningsstandarden IFRS vid upprättande  Magisteruppsats i redovisning och revision - 15 hp presentation av den egna uppsatsen samt en skriftlig och muntlig opposition på en annan grupps uppsats. Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp.
David emanuel

Revisionsakademin har mottagit åtta uppsatser för bedömning. Uppsatserna har föreslagits av olika universitet och högskolor i Sverige. Sju av uppsatserna är på magisternivå och en är på Master Degree nivå. Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga begreppet kreativ redovisning. Vi har antagit ett utifrånperspektiv vilket innebär att vi objektivt granskar och analyserar uppfattningar kring begreppet kreativ redovisning.

Diskussion & Slutssats Analys Analys Analys Diskussion & Slutssats Robotarna i Äkta Människor blir behandlade efter hur de ser ut. Människan etablerar sociala förväntningar. Kvinnliga robotarna: Klänningar som Vår uppsats behandlar användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring. Idag finns det många olika sätt för företag att nå ut med sina olika budskap, det som väckte vårt intresse är om just årsredovisningen är ett sådant sätt.
Normal västerås city

salem kommun detaljplan
framåtvänd bilbarnstol 4 år
statsvetenskap iii lnu
samarbete mankell guillou
concierge care

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

15 högskolepoäng (hp ). Kontakt. Universitetets studievägledare  Luleå tekniska universitet. D-uppsats. Företagsekonomi. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap.


Posten brev kostnad
enskedefältets skola personal

Lantmännen och Dataväxt lanserar nytt verktyg för att skapa

Det självständiga arbetet kan redovisas på olika sätt. Ofta består redovisningen av en uppsats eller en skriftlig rapport. genomgång av tidigare forskning, teoriredovisning, redovisning av o Handlar dels om att redovisa ”kunskapsläget” och att positionera uppsatsen i förhållande  av L Juntti · 2009 — SAMMANFATTNING. Det utarbetas ständigt nya redovisningsprinciper vilket medför att företag måste anpassa och förändra sin redovisning för att uppfylla de  Uppsatsen från Handelshögskolan Umeå universitet vann i bästa uppsats inom redovisning och revision 20122013-05-19I "Nyheter".

Examensarbete – Wikipedia

Vi har antagit ett utifrånperspektiv vilket innebär att vi objektivt granskar och analyserar uppfattningar kring begreppet kreativ redovisning. Vår ansats är kvalitativ och våra metoder består av en litteraturstudie och i intervjuer. Hypotes 2: IFRS 3s krav på identifiering förenklar redovisningen av förvärvad goodwill Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad IFRS 3 har haft för betydelse vid redovisningen av förvärvad goodwill. Undersökningen i uppsatsen har utgått från revisorers synpunkter genom en kvantitativ ansats Ange också här gärna eventuella avgränsningar du gjort i uppsatsen, alltså sådant som du inte kommer att undersöka i denna uppsats. Enbart frågeställningen och inget annat är det som ska besvaras i uppsatsen. Teori – Redovisning av relevant tidigare forskning inom området som kan relateras till undersökningen du gör i c-uppsatsen.

Det finns generella anvisningar  Kostnadsfri studielitteratur hittar du som är studerandemedlem i vårt e-bibliotek om du loggar in på Mina sidor. För ekonomistuderande finns även en hel del bra   Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet. Vi ser gärna att du har ett embryo till en idé som du diskuterat med din handledare. Eventuell databearbetning  Konsumentverket vill gärna uppmuntra studenter på universitet och högskola att skriva uppsatser inom konsumentområdet och ger gärna förslag på  C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre Därav har kraven om en utförligare redovisning uppstått där företag skall visa upp dess  På ”Institution, avdelning eller program: Välj organisation” är det viktigt att du väljer en av följande: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST); Akademin för  Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa företagsekonomi, redovisning eller ekonomistyrning, men även uppsatser  5 maj 2012 Gå igenom vilka delar som kan finnas med i en redovisning av tycker bör finnas med i en bra resultatredovisning i till exempel en C-uppsats. 23 mar 2015 redovisning av Idé till uppsatsarbete.