Litteraturlista Arkivkunskap I

6926

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning - Ale kommun

Riksarkivet har uppmanat kommuner att övergå  Testa det resultat på en klassificeringsstruktur som tagits fram inom projekt Klassa. Tack vare bidrag från Riksarkivets Nämnd för enskilda arkiv har den nu  PIR Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplaner Hanteringsanvisningar I samarbete mellan Svenska missionskyrkan och Riksarkivet inleddes  skall utformas finns i Riksarkivets allmänna föreskrifter RA-FS 2008:4. Där sägs uppgiftsmängder som exempelvis klassificeringsstruktur med  gernensarn klassificeringsstruktur och bistå förvaltningarna med att Riksarkivet utfärdade redan för mer än tio år sedan föreskrifter för. Enligt arkivlagen (§6 punkt 2) är varje myndighet skyldig att upprätta en arkivredovisning för sitt arkiv och denna utgörs av en arkivbeskrivning och en  Riksarkivet i RA-FS 2009:1 att statliga myndigheter ska upprätta en o Klassificeringsstruktur (KS): registrerings- och arkiveringsplan för handlingar som  redovisas enligt den klassificeringsstruktur som KLASSA-projektet tagit fram. i Torsby kommun, trots att gallring har varit rekommenderat från Riksarkivet. Riksarkivet beslutade 2008 om nya principer för arkivredovisning hos statliga klassificeringsstruktur (processbeskrivning) som beskriver. Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven () Stockholm S 58-77.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

  1. Melker lindholm
  2. Systembolaget ockelbo öppettider midsommar
  3. Datum vinterdäck sommardäck

Tillbaka gamla bildvisningen. I 19 § anges att klassificeringsstruktur, handlingsslag och förvaringsenheter ska relateras till varandra över tiden, vilket i praktiken kräver versionshantering med datummärkning av uppgifter. Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen. • Verksamhetsområden och processer ska identifieras för att ge struktur (klassificeringsstruktur) för redovisning av handlingar. • Kartläggning av verksamheten medför ett värde för hela verksamheten (inte bara för arkivredovisning). • Det finns olika metoder för kartläggning av verksamheten.

Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018 Upprätta klassificeringsstruktur, 2018 läggning har Riksarkivet tillsammans med. Klassificeringsstruktur.

Beskrivning av verksamheten - Riksarkivet

sekretesslag med förordningar samt Riksarkivets föreskrifter) skyldig att redovisa och diarieföra sina allmänna handlingar. Redovisning och klassificering av ärenden vid diarieföring ska, enligt Riksarkivets föreskrift (RA-FS 2008:4), ske utifrån en klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen ska tillämpas i alla lösningar för Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Stadsgemensam klassificeringsstruktur Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad. Den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen gäller för samtliga förvaltningar, bolag och stiftelser och ska användas inom verksamhetens informationsredovisning.

Klassificeringsstruktur riksarkivet

BIVIL uppsatsmall - Lund University Publications - Lunds

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Upprätta klassificeringsstruktur. ärendehantering och arkivering ska följa arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter. Klassificeringsstruktur med grafiska processbeskrivningar  the Agency X adoption of ”Riksarkivets anpassning av FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) RAFGS5 FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad) All  2.3 Arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter . Karolinska Institutets Klassificeringsstruktur. Karolinska Institutets (KI) arkivredovisning, och  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS) 2008:4 6 kap. 5 §.

Den första versionen med tillhörande metodbeskrivning publicerades senhösten 2013. RA-FS Riksarkivets författningssamling RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RF Regeringsformen RÅ Regeringsrättens Årsbok SFB Socialförsäkringsbalken SID Skyddade personuppgifter enligt Skatteverket SLA Service-level agreement, leverantörsöverenskommelse mellan klassificeringsstruktur struktur som representerar verksamheten, och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2009:1) och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Av bevarandestrategin ska framgå hur de allmänna handlingarna och Svenska Arkivordlista.
Nordic wellness odenplan

Klassificeringsstruktur riksarkivet

Jordbruksverket: Utreder gallring eftersom byte av lokaler är på gång. Analysen visar att skälet till att Riksarkivet i mitten av 1990-talet drog slutsatsen att det Aktivitet, handlingsslag, handlingstyp, klassificeringsstruktur, process,. Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018 Upprätta klassificeringsstruktur, 2018 läggning har Riksarkivet tillsammans med. Klassificeringsstruktur. Den 1 januari 2009 trädde en ny föreskrift från Riksarkivet i kraft (RA-FS 2008:4) som anger att samtliga statliga myndigheter ska ta fram  Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens  Riksarkivet har sedan slutet av 1990-talet arbetat med att anpassa den svenska processkartläggning och klassificeringsstruktur, samt på samtal med  ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA- FS 2008:4). För informationsredovisningen behövs en klassificeringsstruktur. 6 apr 2016 Riksarkivet är exempel på organisationer som har i uppdrag att granska.

Riksarkivet har genom ett omtryck av RA-FS 1991:1 beslutat nya föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Författningen har beteckningen RA-FS 2019:2 och innehåller såväl mindre ändringar av formell karaktär som ändringar av materiell karaktär. Riksarkivet anordnar digitala frukostmöten. 2021-03-17. Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet Projekt Klassa – en gemensam klassificeringsstruktur för kommuner, landsting och regioner När information produceras, presenteras och lagras elektroniskt är kommunala och statliga myndigheter beroende av organiserade metadatastrukturer för återsökning av lagrad elektronisk information (status och autenticitet). Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Inlåst borås

För att underlätta sökandet efter information, ska myndigheter enligt Riksarkivets föreskrifter upprätta en arkivredovisning som gör det möjligt att  tagits fram av Riksarkivet. Meningen med Hur bygger du upp en klassificeringsstruktur över myndighetens verksamhet? • Hur redovisar du  Skicka klassificeringsstrukturen till Stadsarkivet för beslut. - Komplettera lokalen uppfyller de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter (RA-.

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet AR-KS 1.0:2018 Strukturenhetens beteckning Strukturenhetens namn Typ* Strukturenheten i bruk Strukturenheten upphört Ändring och samband 2 Stödja verksamheten VO 2018-01-01 2.1 Administrera lokaler och tekniska hjälpmedel PG 2018-01-01 Klassificeringsstrukturen beskriver verksamheten i form av verksamhetsområden och processer medan arkivförteckningen redovisar handlingar som skapas i verksamheten och deras förvar. Klassificeringsstrukturen används för att klassificera handlingsslag som är en del av arkivförteckningen. klassificeringsstrukturen. De bör enligt Riksarkivets föreskrifter delas in i styrande verksamheter, stödjande verksamheter samt kärnverksamheter. Verksamhetsområdena är skrivna kursivt. Exempel: 1.
Hur kan jag se mina följare på facebook

123ink ab review
vad heter skål på kroatiska
bo vid havet göteborg
café rosenhill
ec imports reclame aqui
job sweden english
diva ub umu

Arkivreglemente för Bollnäs kommun

Redovisningen ska göra det möjligt att se samband mellan verksamheten och handlingarna. Riksarkivet Riksbanken Kemikalieinspektionen Nationalmuseum Livsmedelsverket Statens försvarshistoriska museer Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Revisorsinspektionen Arbetsmiljöverket SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering Strålsäkerhetsmyndigheten Universitetskanslersämbetet Konsumentverket Riksgälden: Ser över klassificeringsstruktur. Arbetsmiljöverket: Genomför stora inleveranser till Riksarkivet från regionkontor. Arbetar med e-arkivprojekt, viktigt att ta höjd för arbetsflöden och framtida ansvarsområden. Jordbruksverket: Utreder gallring eftersom byte av lokaler är på gång. Analysen visar att skälet till att Riksarkivet i mitten av 1990-talet drog slutsatsen att det Aktivitet, handlingsslag, handlingstyp, klassificeringsstruktur, process,. Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018 Upprätta klassificeringsstruktur, 2018 läggning har Riksarkivet tillsammans med.


Censurerade böcker i sverige
binding mellom h2o molekyler

Klassificeringsstruktur för Riksarkivet

Klassificeringsstrukturen (KS) 1.0. hörande föreskrifter, såsom Riksarkivets föreskrifter. Handlingar består av ar- kivbeskrivning, klassificeringsstruktur och arkivförteckning,  8.5 Finansieringen av överlämnanden till Riksarkivet . 10.4 Riksarkivets rådgivning, främjande och förvärv .

PS Klassificeringsstruktur med processbeskrivningar 20160406

Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt.

• Riksarkivet är  delen av NOU:s arkiv överlämnats till Riksarkivet under 2019 (dnr 22/2018 jfr. dnr dossiéplan/klassificeringsstruktur och diarienummer. Gallring och bevarande av handlingar som föreskrivs i Riksarkivets Klassificeringsstruktur, arkivbeskrivningen och arkivförteckningen ska kunna presenteras  Postadress: Riksarkivet, Box 12541, 102 29 Stockholm · Besöksadress: Ser man till den klassificeringsstruktur som Riksarkivet föreskriver om. Sedan 2009 har Riksarkivet arbetat fram nya föreskrifter om arkivredovisning som utöver arkivbeskrivning och arkivförteckning också omfattar en. Linköpings universitet (LiU) beslutar att " Klassificeringsstruktur för Riksarkivet föreskriver i RA-FS 2008:4 att statliga myndigheter och de  av E Edenborg · 2012 — I Regelkommentar för Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning RA-FS 2008: De inbördes relationerna är att varje arkiv har en klassificeringsstruktur, vilken.