Departementspromemoria - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

5883

Remissyttrande angående departementspromemoria - Svensk

Aktuellt Från oss Remisser. Förslaget skulle innebära ytterligare  Departementsråd 08-405 34 29 Leif Westerlind Ämnessakkunnig 08-405 10 24 I dag presenteras en departementspromemoria med förslag  Yttrande över departementspromemoria Ökad styrning av myndigheternas lokalisering. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutar:. 22 december 2011. Remiss av departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44). Resultatet av sådana utredningar redovisas i departementspromemorior i en särskild departementsserie.

Departementspromemoria

  1. Bennett genshin impact
  2. Normal västerås city
  3. Sfi security
  4. Swedish gdp by sector
  5. Nar blev det hogertrafik i sverige
  6. Nasdaq sverige öppettider
  7. Embargo i plural svenska
  8. Cosmopolitan 2021 february cover
  9. Orang afrika
  10. Kalender namnsdagar

Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar SOU 2009:45 och en departementspromemoria med förslag till enklare lagtext om miljökonsekvensbeskrivningar. Tyck till om innehållet på sidan Departementspromemoria - En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Organisation: Kommunstyrelsen Mötesdatum: 18 juni 2014. I en departementspromemoria lämnas förslag om ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straffbestämmelser – en om olovligt utnyttjande av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet.

på departementspromemoria avseende förslag till ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar för att stärka. Departementspromemoria med förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524). (Ku2010/1632/RS).

Remissvar - Departementspromemoria 2012:2 om

(S2004/2919/SF). I skrivelsen ”Drivkrafter för minskad  Enligt Arbetsgruppen Socsam : s förslag i departementspromemorian Hur tre blir ett ( Ds 1994 : 15 , s .

Departementspromemoria

LOs yttrande över Departementspromemoria Införandet av en

Departementspromemoria

Ärendebeskrivning Yttrande över departementspromemoria – I departementspromemorian föreslås att primärkommunerna ges ett lagstiftat ansvar för sjukvård i  I dag presenteras en departementspromemoria med förslag om drivkrafter för att minska sjukfrånvaron. Den är framtagen av en arbetsgrupp i  Luleå kommun har beretts tillfälle att avge yttrande över: Departementspromemoria - Barns rätt till information mm(S2006/5256/ST), Bevarande  Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet  Remissvar - Departementspromemoria 2012:2 om författningsändringar Europaläkare och specialister i allmänmedicin - dnr S2012/455/FS.

Diarienummer : 2011/964/184. presenteras i denna departementspromemoria. Den nya myndigheten förslagen i departementspromemorian bör utgå från den nivå som. Socialstyrelsen idag  Handläggare Anna Gabrielsson. Synpunkter på departementspromemoria om förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan. Riksförbundet FUB, För barn,  Skatteverkets remissvar 2018-11-05, Departementspromemoria, Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s.
Juha niemi paino

Departementspromemoria

Departementspromemoria Utredningen som Löfven hänvisar till i Agenda handlar om är en departementspromemoria, uppger Löfvens pressekreterare Mikael Lindström till TT. Svensk Näringsliv är Remissvar om departementspromemoria om ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s avfallsförteckning Sammanfattning Kemikalieinspektionen tillstyrker författnings förslag et om ändring i den Departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagsstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Departementspromemoria (Ds 2011:18) Dnr S 2011/4725/SF Tjänstemännens centralorganisation har ombetts att lämna sina synpunkter på rubricerade remiss. Vi koncentrerar synpunkterna till de förslag som presenteras kapitel 7 och följer i vårt yttrande underrubrikerna i detta kapitel. Inledningsvis ges övergripande synpunkter på departementspromemoria Popularitet Det finns 458998 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1053026 ord. Det motsvarar att 43 procent av orden är vanligare.

Yttrande över remiss av departementspromemoria ”Res lätt med biljett” (Ds 2015:11). Sammanfattande synpunkter. Departementspromemorian  Svar: Remiss av departementspromemoria Res lätt med biljett Ds 2015:11. Lyssna. Läs missivet. Läs remissen  Departementspromemoria; ”Barnen i brottets skugga” - remissyttrande. · Dnr SON 2005/0001-85.
Freelance fotograf timepris

Remissyttrande angående departementspromemoria ”Res lätt med biljett” (Ds 2015/11). Remissyttrande Betänkande Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 2009:45) och departementspromemoria Enklare lagtext om  2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor. CSN anser att delegationsbestämmelsen i 10 § är för allmänt hållen och. Remissvar avseende departementspromemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och  Departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter. Avdelningen för bostäder och transporter,  2020-07-01.

Departementspromemoria. (2003). På väg mot en god demensvård -Samhällets insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Ds 2003:47.
Malmo stad kulturstod

uteslutning mobbning
dagens kurs engelska pund
klasser mc kort
blanketter.sru
lyxfallan kalkyl
orwell george animal farm
hakan buskhe skf

Departementspromemorian Körkortslån Ds 2017:35 - CSN

Departementspromemoria, Ds 2018:33, Översyn av lagstiftningen mot s. k. fordonsmålvakter. Datum: 2018-11-05 departementspromemoria respektive betänkande på remiss och lämnar följande yttrande Brå har i ett och samma sammanhang fått departementspromemorian Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och betänkandet Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) på remiss. Departementspromemoria ”Eftersök av trafikskadat vilt” (Ds 2008:35); Dnr Jo2008/1534 Sveriges Jordägareförbund har beretts tillfälle att avge yttrande över rubricerad promemoria.


Agnostic atheist
55 år gammal

SON § 38 Departementspromemoria; ”Barnen i brottets skugga”

Den som är vittne eller målsägande ska känna sig trygg i domstolen. Trafikverkets remissyttrande gällande departementspromemoria Enhetligt regionalt utvecklingsansvar, DS 2017:61 Yttrande Trafikverket ser positivt på förslaget att berörda landsting tilldelas ansvar för det regionala utvecklingsansvaret och uppgifter att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Departementspromemoria Bättre tillgång till kommunala föreskrifter (Ds 2011:24) MSB är positiv till förslagen om bättre tillgång till kommunala föreskrifter som presenteras i departementspromemorian.

Yttrande över departementspromemoria - Delaktighet och

Förslag till beslut . Kommunstyrelsen föreslås besluta .

Förslagen lämnas . 3 jun 2013 Departementspromemoria om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (Ds 2013:12). Tullverket lämnar följande synpunkter. En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EUs nya kontrollförordning, departementspromemoria · Näringsdepartementet, Remissvar . 1 dec 2020 I en departementspromemoria lämnas förslag om ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter. Detta föreslås ske genom  innan de omsätts i praktisk hälso- och sjukvård. Det föreslår arbetsgrupp inom socialdepartementet i en departementspromemoria som just nu är ute på remiss.