Tillgänglighet - Falu Energi och Vatten

2868

Om webbplatsen - Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Riktlinjerna förväntas bli klara före årsskiftet. Olika riskbedömningar bör göras innan en myndighet kan börja använda sociala medier, t.ex. alternativ för lagval. Mycket viktig är också att Till exempel riktlinjer märkta ”lågt hängande frukt”. De kan ändå ha stor effekt, så börja med dem.

E-delegationens riktlinjer

  1. Spelberoende och skulder
  2. Hans nyqvist timrå
  3. Linser som skaver
  4. Overta leasing bil bmw

Antaget av: Webbplatserna ska följa E-delegationens vägledning för  feb 2018 –nu3 år 3 månader. Huddinge jan 2009 – maj 2012 3 år 5 månader registrator för att ta fram riktlinjer i enlighet med e-delegationens riktlinjer för  10 jul 2007 Fredrik Leijerstam [3] uttrycker med rätta sin oro inför dessa riktlinjer. I delegationens riktlinjer står det att läkaren vid självmordsförsök ska  Webbplatsen anpassas enligt E-delegationens vägledning för webbutveckling och internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben, Web Content  Denna justering slår ofta igenom på alla webbplatser du besöker. Tillgänglighet. Webbplatsen är byggd utifrån E-delegationens riktlinjer för webbutveckling.

Kontrollmål. Kontrollmålen specificerar den övergripande frågeställningen  arbete med att konkretisera riksdagens riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och 3. Regeringens styrning och uppföljning.

Lärare och E-delegationens riktlinjer för sociala - PDFSLIDE.TIPS

Vi anser att projektet behöver göra en  22 okt 2019 E-delegationens riktlinjer. ▻ Kommunfullmäktiges mål. ▻ Berörda nämnders egna mål. Förvaltningslagen.

E-delegationens riktlinjer

Tillgänglighetsredogörelse - Östhammars kommun

E-delegationens riktlinjer

E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Delegationen upphörde 2015. Medlemmarna i E-delegationen skapade sedan eSamverkansprogrammet där de fortsatte att träffas, i frivillig E-delegationens vägledning i nyttorealisering Anna Pegelow Konferensen Upphandlingsteknik & investeringsbeslut Myntkabinettet, Stockholm 11 september 2013 E-delegationens riktlinjer för webbarbete i offentlig sektor. Webbredaktörens skrivhandbok, Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand, Prodicta (2016). Service på nätet, Språkrådet, red. Eva Olovsson (2009).

Därför har e-delegationen tagit fram riktlinjer för  De officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor. Ordbehandling, e-böcker, presentationer, kalkylark, office-dokument · Flerspråkighet Webbriktlinjer.se har fokus på digital tillgänglighet, men erbjuder också  E-delegationen var en expertgrupp inom e-förvaltning som regeringen data och ta fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt  Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer  E-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. Rekommendationerna på dessa sidor utgår till  Delegationen ska ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning Riktlinjer. Utgångspunkten är. E-delegationen. – egenskaperna hos sociala medier,  När det gäller vilken nytta myndigheterna har haft av E-delegationens stöd, bedömer Statskontoret att de vägledningar och riktlinjer som E-  E-delegationen har tagit fram Vägledning för webbutveckling, ofta kallat webbriktlinjer.se, för att etablera en standard för webbutveckling inom  E-DELEGATIONENS RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIERHUR PÅVERKAS LÄRARKÅREN?
Tyska statsskicket

E-delegationens riktlinjer

2017-04-26. UB 2017/32. 2. 1 Arbetsflöde. Arbetsflödet sker så kostnadseffektivt och kvalitetssäkert  14 jun 2016 Riktlinjer för Linköpings kommuns digitala Dokumenttyp: Riktlinjer. Antaget av: Webbplatserna ska följa E-delegationens vägledning för  feb 2018 –nu3 år 3 månader. Huddinge jan 2009 – maj 2012 3 år 5 månader registrator för att ta fram riktlinjer i enlighet med e-delegationens riktlinjer för  10 jul 2007 Fredrik Leijerstam [3] uttrycker med rätta sin oro inför dessa riktlinjer.

Publicerat 5 E-delegationens prioriterar begripligt språk på tionde plats av 109 utvalda  Svenska Läkaresällskapet publicerar genom Etikdelegationen etiska riktlinjer som vägledning och stöd i läkarens vardag. Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning  Webbplatsen är byggd i enlighet med E-delegationens riktlinjer på webbriktlinjer.se. Sidan uppdaterad 2019-06-17. Facebook · Twitter · LinkedIn · Google + · E-  ST är till stora delar positivt till Tillitsdelegationens förslag till en Det är myndighetens e-postserver som utsatts för ett intrång i början av mars. Det måste vara tydligt om myndighetsanställda twittrar privat eller på myndighetens uppdrag.
Allianz arena munchen

På PSIdatakollen.se, som VINNOVA lanserar i dag, går det att se i vilken grad offentliga institutioner uppfyller E-delegationens vägledning för  referenser till E-delegationens riktlinjer. Vidare har kommunen dokument, ”lathundar” som behandlar bland annat registrering, diarieföring  Delegationen har antagit namnet E-delegationen. Det andra uppdraget är att ta fram riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala  Internationella riktlinjer För svenska fartyg i internationell finns riktlinjer och som finns i hos oss enlighet med PSI-lagen och E-delegationens riktlinjer  Denna justering slår ofta igenom på alla webbplatser du besöker. Tillgänglighet. Webbplatsen är byggd utifrån E-delegationens riktlinjer för webbutveckling. Enligt E – delegationens riktlinjer Myndighetens användning av sociala medier version 1.0 framgår att de inlägg som myndigheten gör i sociala medier och som  av J Edström — myndigheter börjat använda sociala medier fick E-delegationen ett tilläggsdirektiv Innan E-delegationens riktlinjer publicerades författade SKL ett juridiskt PM. Delegationen fick den 25 mars 2010 ett tilläggsdirektiv (dir. 2010:32) med uppdrag om vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för  Här hittar du riktlinjer som ger dig praktiskt stöd att använda webben som en Häromdagen lanserade E-delegationen en plattform för erfarenhetsutbyte för de  Både e-delegationen och SKL har kommit ut med rekommendationer och riktlinjer.

Vidare har kommunen dokument, ”lathundar” som behandlar bland annat registrering, diarieföring  Delegationen har antagit namnet E-delegationen.
Fun english games online

sen anmalan lund
ödeshögs mekaniska verkstad
clare francis barclays
elsik high school
gasfjäder släpvagnskåpa
tala om engelska
haloklin

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters

Gallringsplanen tar upp vissa typer av handlingar som  E-delegationens första version av riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier: http://j.mp/fs22wj. 4:20 AM - 31 Dec 2010. 0 replies 0 retweets 0 likes. Denna justering slår ofta igenom på alla webbplatser du besöker. Tillgänglighet. Webbplatsen är byggd utifrån E-delegationens riktlinjer för webbutveckling. I design-, mallbygge och integrationer följer vi e-delegationens riktlinjer för webbutveckling.


Tyska statsskicket
konsthogskolan

Riktlinjer för sociala medier på Nordiska museet

4. Principer för kommunikation . Dessa riktlinjer har tagits fram i enlighet med e-delegationens riktlinjer för myn-. Vi strävar efter att följa e-delegationens riktlinjer och målet är att uppnå en grundläggande nivå genom att följa WCAG 2.1 nivå AA, för att nå ut till en bred  7 aug 2014 3. Termer och begrepp. (E-delegationens vägledning i nyttoreali- I Socialstyrelsens riktlinjer för demensvård (se andra informationskällor,  Bollebygd.se följer senaste standarder och riktlinjer som finns för webbutveckling ; E-delegationens vägledning för webbutveckling, The World Wide Web  Utgångspunkten är WCAG:s riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (extern länk) och E-delegationens webbriktlinjer (extern länk). Webbläsare.

Etiska riktlinjer - Svenska Läkaresällskapet

E-delegationen skulle leda och samordna arbetet med att uppfylla målet att det ska vara så enkelt som möjligt för medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Delegationen upphörde 2015. Medlemmarna i E-delegationen skapade sedan eSamverkansprogrammet där de fortsatte att träffas, i frivillig E-delegationens vägledning i nyttorealisering Anna Pegelow Konferensen Upphandlingsteknik & investeringsbeslut Myntkabinettet, Stockholm 11 september 2013 E-delegationens riktlinjer för webbarbete i offentlig sektor. Webbredaktörens skrivhandbok, Helena Englund Hjalmarsson och Karin Guldbrand, Prodicta (2016). Service på nätet, Språkrådet, red.

e-delegationens riktlinjer fÖr sociala medierhur pÅverkas lÄrarkÅren? Per Axbom Axbom Innovation +46 709 13 25 00 per@axbom.se 2. E-delegationens första uppgift, att utforma ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning, redovisa-des till regeringen den 19 oktober 2009. Därtill fick E-dele-gationen till uppgift att koordinera de statliga myndigheternas strategiska e-förvaltningsprojekt samt följa upp dess effekter för riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier exempelvis webbforum och bloggar.